นามสกุลไฟล์ที่ได้รับอนุญาต: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .zip, .rar, .doc, .txt, .JPG